LINDSEY’S FAQ

Mình đến từ đâu ? Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 2002. Mình đang học tại đâu ? Hiện tại mình đang đi du học tại Mỹ. Năm nay là 2019 và mình đang là sophomore. Làm thế nào để bạn có thể liên lạc với…

Read more