LINDSEY’S FAQ

LINDSEY’S FAQ

0

Mình đến từ đâu ? Mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mình sinh năm bao nhiêu? Mình sinh năm 2002. Mình đang học tại đâu ? Hiện tại mình đang đi du học tại Mỹ. Năm nay là 2019…