Chủ tài khoản: PHAM HONG LINH
Số tài khoản: 006704065555555
Ngân hàng: Quốc tế VIB chi nhánh Đống Đa – Hà Nội

Paypal: paypal.me/phamhlinh